My Office 212

Güneşli, 34218, İstanbul

+90 850 532 88 37

Çevre Güvenlik Sistemleri

Beacontact > Çözümlerimiz  > Güvenlik Sistemleri > Çevre Güvenlik Sistemleri
Çevre-Güvenlik-Sistemleri
Çevre Güvenlik Sistemleri

Korunacak mekanların mümkün olan en dış̧ bölgesini (bahçe, duvar, çit gibi) çevreleyen hat boyunca, diğer elektronik güvenlik sistemlerine entegre edilerek tesis edilir.  Böylece olası bir tehdit anında nokta veya zone bazlı alarm üretilerek önceden belirlenmiş senaryolara göre çevre sistemler ile entegrasyon anlık olarak sağlanır ve veriler arşivlenir.

Yapıların fiziksel durumlarına göre aşağıdaki alternatiflerden en uygun çözüm kullanılır.

  • Sınır Güvenlik Sistemi
  • Boru Hattı Koruması
  • Data Hatlarının Korunması